Reklamace / odstoupení

REKLAMACE

POŠKOZENÍ ZBOŽÍ PŘI PŘEPRAVĚ

Při přebírání zboží si prosím zásilku pečlivě zkontrolujte zda nemá porušený nebo poškozený obal. Pokud je zásilka zjevně poškozena, zásilku nepřebírejte a postupujte podle pokynů přepravce.

Pokud je zboží poškozeno, případně došlo k úbytku obsahu, i když obal byl neporušený:

PPL – uplatněte reklamaci poškozené zásilky do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zásilky (www.ppl.cz, sekce reklamace – reklamační formulář, nebo mailem či telefonicky). Se zásilkou nesmí být manipulováno, a to včetně výplní a dalšího obsahu balení do doby, než dojde k dokumentaci škody. PPL vás bude následně kontaktovat ohledně sepsání zápisu o škodě.

Současně pořiďte také co nejpřesnější fotodokumentaci zboží a obalu. Ponechejte si, prosím, také obal i se všemi výplněmi (vnitřní i vnější obal + výplně) pro pozdější posouzení oprávněnosti reklamace.

REKLAMACE V ZÁRUČNÍ DOBĚ

Zboží nabízené v našem e-shopu má záruční dobu 24 měsíců a záruka se vztahuje na výrobní vady. Záruční doba začíná běžet dnem faktického převzetí zboží. Objeví-li se na zboží vada, je třeba reklamaci uplatnit neprodleně. Další používání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

Reklamace se nevztahuje zejména na běžné opotřebení zboží nebo při použití zboží k jinému účelu, než ke kterému bylo vyrobeno, při mechanickém poškození nebo při použití zboží v rozporu s návodem k použití.

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI?

Pro reklamaci použijte, prosím, reklamační formulář, ve kterém uveďte co nejpodrobněji důvod reklamace a důkladně popište vzniklou vadu. Reklamované zboží spolu s vyplněným reklamačním formulářem zašlete ve vyhovujícím (nejlépe původním) obalu naši adresu (viz. níže) nebo nám jej můžete osobně předat po předchozí telefonické domluvě v místě osobního odběru Brno, Nad Kašnou 50. Zásilku zašlete jako obchodní balík, popřípadě doporučeně. Podací lístek uchovejte jako doklad o odeslání.

Zásilky neposílejte na dobírku, takto poslané balíky nepřebíráme.

V případě, že si nebudete postupem jisti, kontaktujte nás e-mailem na arki@arki.cz nebo telefonicky na čísle +420 603 207 178, rádi vám poradíme.

Datem uplatnění reklamace se rozumí okamžik doručení zboží včetně reklamačního formuláře a kopie dokladu o nákupu na naši níže uvedenou adresu. O přijetí zboží k reklamaci budete obratem písemně informováni, jakož i provedení opravy a době jejího trvání.

Více informací o odpovědnosti za vady zboží najdete v obchodních podmínkách


ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V případě nákupu na našem e-shopu www.arki.cz máte právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Vaše rozhodnutí odstoupit od smlouvy nám prosím sdělte formou jednoznačného prohlášení – např. mailem na arki@arki.cz anebo poštou na naši adresu ing. arch. Eva Beránková, Nad Kašnou 48, Brno, 63500. Můžete k tomu využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ale není to Vaší povinností. My osobně upřednostňujeme normální lidský přístup - stačí tedy e-mail. 

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět na naši níže uvedenou adresu. Zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Přiložte kopii dokladu o nákupu a vyplněný vzorový formulář nebo jiné obdobné prohlášení, kde také, prosím, uveďte, jakým způsobem chcete vrátit peníze za zboží – zda poštovní poukázkou nebo převodem na účet (v takovém případě rovnou uveďte číslo vašeho účtu). Náklady spojené s navrácením zboží nesete vy (balné, poštovné, apod.). Prosím neposílejte zboží zpět na dobírku, takové zásilky nepřebíráme. Zboží musí být vráceno nepoškozené a neopotřebené a v každém případě v původním obalu. Bez původního obalu (nebo s tímto obalem poškozeným) již nejsme zboží plnohodnotně dále prodat, vrátíme vám tedy jen 90% z nákupní ceny. 

Vaše peníze za zboží vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud se společně nedohodneme na jiném způsobu). Vrátíme vám i náklady na dodání zboží k vám. Platba vám bude uhrazena poté, co vrácené zboží od vás obdržíme nebo prokazatelně doložíte, že jste zboží odeslali na naši adresu. Výše platby může být snížena o případné poškození nebo opotřebení zboží. Pokud jste společně se zbožím obdrželi od nás dárek, vrácením zboží vám vzniká povinnost vrátit i tento dárek.

Adresa: Nad Kašnou 50, Brno, 63500, arki.cz